COOKIE- EN PRIVACYBELEID

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er informatie over u verzameld die wordt gebruikt om onze inhoud aan te passen en te verbeteren en om waarde toe te voegen aan de advertenties die op de site worden weergegeven. Als u niet wilt dat er informatie over u wordt verzameld, moet u uw cookies verwijderen en afzien van verder gebruik van de website. In de onderstaande paragrafen hebben wij meer in detail uitgelegd welke informatie wordt verzameld, het doel ervan en welke derden er toegang toe hebben.

Cookies
De website gebruikt "cookies", dat is een tekstbestand dat op uw computer, mobiele telefoon of dergelijke wordt opgeslagen met als doel deze te herkennen, instellingen te onthouden, statistieken uit te voeren en advertenties te richten. Cookies kunnen echter geen kwaadaardige code bevatten zoals. virus.
U kunt cookies verwijderen of blokkeren. U kunt dit doen door deze gids te volgen: http://minecookies.org/cookiehandtering
Als u de instructies volgt en cookies verwijdert of blokkeert, worden de advertenties die u te zien krijgt alleen maar minder relevant voor u en vaker. Tegelijkertijd loopt u ook het risico dat de website niet optimaal functioneert en dat er inhoud is waartoe u geen toegang hebt.PERSOONLIJKE GEGEVENS

In het algemeen
Persoonsgegevens zijn alle soorten informatie die tot op zekere hoogte aan u kunnen worden toegeschreven. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen en verwerken wij een reeks van dergelijke gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens gewone interacties op de website, zoals wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan een wedstrijd/enquête, zich registreert als nieuwe gebruiker/abonnee of anderszins gebruik maakt van diensten of aankopen doet via onze website.

Wij verzamelen en verwerken doorgaans de volgende soorten informatie: een unieke ID en technische informatie over uw computer, tablet of mobiele telefoon, uw IP-nummer, geografische locatie en welke pagina's u aanklikt. Voor zover u expliciet toestemming geeft en de informatie zelf invoert, verwerken wij ook Naam, telefoonnummer, e-mail, adres en betalingsgegevens. Dit gebeurt doorgaans wanneer u een login aanmaakt of een aankoop doet op de site.

Veiligheid
Wij verwerken uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk in overeenstemming met de geldende wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden verwijderd wanneer dit doel is vervuld of niet langer relevant is.
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat uw gegevens per ongeluk of onrechtmatig worden gewist, gepubliceerd, verloren gegaan, aangetast of bekendgemaakt aan onbevoegde personen, misbruikt of anderszins verwerkt in strijd met de wet.

Doel van de gegevens
De gegevens worden gebruikt om u als gebruiker te identificeren en u de voor u meest relevante advertenties te tonen, om uw aankopen en betalingen te registreren, en om u de door u gevraagde diensten te verlenen, zoals het ontvangen van nieuwsbrieven. Daarnaast gebruiken we de informatie om onze diensten en inhoud te optimaliseren en te verbeteren.

Bewaartermijn
Wij bewaren gegevens gedurende de wettelijk toegestane periode en verwijderen ze wanneer ze niet langer noodzakelijk of relevant zijn. De periode is afhankelijk van de aard van de informatie en de reden van opslag. Het is daarom niet mogelijk om een algemene termijn aan te geven voor wanneer informatie wordt verwijderd.

Openbaarmaking van informatie
Gegevens over uw gebruik van de website, welke advertenties u ontvangt en eventueel aanklikt, geografische locatie, geslacht en leeftijdssegment, etc. worden aan derden verstrekt voor zover de informatie bekend is en indien wij derden inschakelen. Welke derden dat zijn, kunt u zien in het gedeelte over Cookies hierboven. De informatie wordt gebruikt voor gerichte reclame.

Voor de opslag en verwerking van gegevens maken wij ook gebruik van een aantal derden. Deze verwerken gegevens uitsluitend namens ons en mogen deze niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Openbaarmaking van persoonsgegevens zoals naam en e-mail etc. vindt alleen plaats als u daarmee instemt. Wij maken alleen gebruik van gegevensverwerkers in de EU of in landen die uw gegevens adequaat kunnen beschermen.

Toegang en klachten
U hebt het recht om informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die wij over u verwerken in een gangbaar formaat (dataportabiliteit). Ook kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens. U kunt ook uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken. Indien de over u verwerkte gegevens onjuist zijn, heeft u het recht deze te laten corrigeren of verwijderen. Vragen hierover kunt u richten aan: contact@okker-gokker.dk. Als u een klacht wilt indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met het Deense bureau voor gegevensbescherming.
Als u niet langer wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken of de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, kunt u ons ook een verzoek in die zin sturen naar het hierboven vermelde e-mailadres.

Uitgever
Website

Okker Gokker Organic
Nansensgade 11A
3740 Svaneke
Telefon: 21 45 54 36
E-mail: contact@okker-gokker.dk